نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
 
  SiteMap | English ۱۳۹۹/۴/۱۴ | 7/4/2020
   درباره IrSCRS
  گالری تصویری
 
 هيئت مديره
 ارسال چاپ برگشت

http://irso.org/upload/picname/1106.jpg

دكتر محمدعلی جوادی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

Email: ma_javadi@yahoo.com

دکتر سید جواد هاشمیان

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

 Email: sj_hashemian@yahoo.com

http://irso.org/upload/picname/Pic747.jpg

دکتر رامین صلوتی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

 Email:saloutir@hotmail.com

http://irso.org/upload/picname/1106.jpg

دکتر فرید کریمیان

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

  Email:karimianf@yahoo.com

دکتر سیامک زارعی قنواتی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

  Email:sizagh@yahoo.com

دکتر فیروزه رحیمی

عضو علی البدل هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

  Email:firoozehrahimi@yahoo.com